Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Kartonwerken Eerbeek een belangrijk onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Als onderdeel van de huidige samenleving nemen wij hierin onze verantwoordelijkheid en proberen we, samen met u, een positieve bijdrage te leveren aan onze maatschappij.

 

Wij doen dit op de volgende vlakken:

windmolenEnergie en klimaat
Wij gebruiken uitsluitend groene stroom. Dit is elektriciteit opgewekt uit duurzame bronnen zoals windenergie, waterkracht, biovergisting en zonne-energie. Natuurlijke CO2 neutrale bronnen die derhalve geen klimaatverandering veroorzaken. Hiernaast is er algemeen bewustzijn van spaarzaam gebruik van elektriciteit, gas en water.

 

bladGrondstoffen
Papier en karton zijn duurzame producten. Voor de productie van onze artikelen verwerken wij papier en karton vervaardigd uit verantwoord beheerde bossen of vervaardigd uit gerecycled papier en karton. Vanzelfsprekend is dit papier en karton voedselgeschikt volgens de EG 1935/2004 verordening. Het productieafval is een grondstof voor nieuw te produceren papier en karton.

 

Medewerkers
Zorg voor medewerkers uit zich niet alleen in goede arbeidsvoorwaarden, etc. Extra aandacht voor veiligheid en gezondheid zorgen voor een laag ziekteverzuim en betere productieresultaten.

Milieu
Al onze producten zijn 100% recyclebaar en mogen bij het oud papier. De gebleekt- en bruinkraft kwaliteiten voldoen tevens aan de EN-13432 norm voor biologische afbreekbaarheid! (certificaten sturen wij u op verzoek toe)

De watergedragen drukinkten vormen een geringe belasting voor de omgeving en onze medewerkers. Inktresten en spoelwater worden d.m.v. een uitvlokinstallatie (electroflotatie zonder chemicaliën) gescheiden in inktresidu en water.

Daarnaast hebben wij de belangrijkste afvalstromen gescheiden. Papier, folie, lampen, batterijen, cartridges, bekers, etc. worden separaat ingezameld. Tot slot vinden wij het belangrijk u te melden dat leveringen gedaan worden met Euro V vrachtwagens voorzien van AdBlue technologie.

Assortiment

Onze online brochure

Bekijk onze diverse standaard producten en mogelijkheden voor verschillend maatwerk. »

    © KWE Tel. 0313-491210


    Colofon